Butik Viekærgaard

Tabel over brændværdier for dansk brænde Træsort Rumtæthed (ved 18% fugtindhold) [kg/m3]

Brændværdi-index

Bøg  (bøgebrænde) 710 100%

Eg  (egebrænde) 700 99%

Ask  (askebrænde) 700 99%

Elm 690 97%

Ahorn (ahornbrænde) 660 93%

Birk   (birkebrænde) 620 87%

Bjergfyr 600 85%

Pil 560 79%

El 540 76%

Skovfyr 520 73%

Lærk 520 73%

Lind 510 72%

Gran 450 63%

Poppel 450 63%

Kilde Teknologisk institut

Brænde kan bestilles på telefon 59312032

Eller

Link til webshop

Energiindholdet i 1 kg brænde med et vandindhold på 18% er ca. 4,2 kWh uanset træsorten, men den samlede vægt af det købte brænde er afhængig af træsorten.

Brænde der opbevares i normalt brændeskur med tag over og med god mulighed for gennemluftning af brændet, vil normalt kunne komme ned på en fugttighedsprocent på ca. 10-12% i løbet af sommeren (for brænde over 1 år gammelt).
I løbet af efteråret vil brændet i et normal brændeskur (uden opvarmning) begynde at optage fugt fra luften og fugtindholdet vil typisk stige til 18-20% fugtindhold.

Gode råd om fyring med brænde:
Brug 2 brændekurve, så du kan have brændet stående ved stuetemperatur i et par dage inden du fylder det i brændeovnen. På den måde får brændet et lavere fugtindhold og du får bedre brændeokonomi og mere varme ud af dit brænde.

Brænde bør ikke anvendes, hvis vandindholdet er højere end 20% (det svarer til, at træet er lagret tørt i mindst 1-2 år, efter det er kløvet).

Fyrring med brænde kræver luft til at sikre en god, ren forbrænding og dermed en god brændeøkonomi, derfor er det meget vigtigt at brændet få masser af luft indtil der kun er gløder tilbage. Når der kun er gløder kan man tilpasse luftmængden til den ønskede temperatur brændeovnen skal afgive.

Tænd op med små optændningspinde og få hurtigt gang i ilden i brændeovnen. Derefter kan de lidt større stykker ligges ind i ovnen. Hust fuld knald på luften når der fyldes nyt træ i ovnen. link til Optændingdbrænde

Advarsel: hvis du fylder ovnen op med træ (oven på et glødelag) og derefter lukker meget ned for luften (evt. for at fyrre gennem natten) Dette giver løbesod og der kan der opstå farlige røggasser i skorstenen, disse kan antændes pludseligt og eksplosivt. I væreste tilfælde kan det føre til skorstenbrænd. Store mængder uafbrændte røggasser antændes med en eksplotion der kan sprønge vinduet i din brændeovn, Derfor luk aldrig ned for luften før træet er brændt ned til gløder!
Vi laver : Bøgebrænde, askebrænde, ahornbrænde, egebrænde