Butik Viekærgaard

Beskrivelse af forskellige rummeter brænde stablet rummeter Stablet rummeter: En rummeter savet, kløvet og stablet brænde indeholder mest træ i forhold til krm og skrm. Mængden af træ afhænger af træstykkernes størrelse og stakkens tæthed. Jo større stykker træ, jo mere træ er der i den pågældende rummeter. Generelt bør der laves 3-5 cm mellemrum mellem rækkerne, for at sikre god optøring. kasserummeter Kasserummeter (krm): En kasserummeter er en kasse på 1 x 1 x 1 meter. brændestykkerne bliver hældt ned i kassen, og ligger hulter til bulter. Jo mindre træstykkerne er, jo mere træ kan der være i kasserummeteren. En kasserummeter brænde anslås at indeholde mellem 60-70% træ sammenlignet med en stablet rummeter brænde.
skovrummeter   Skovrummeter (skrm) Rummeter af hele stykker træ.
En rummeter helt træ, er oftest træ i længder af 2 eller 3 meter. Det er typisk denne måde at træ til brænde sælges fra skoven. Er træstykkerne lange og krumme, er indholdet af en rummeter helt træ lille. Jo kortere stykker det hele træ har, og jo større diameteren er, jo større mængde træ indeholder stakken. En skrm anslås at indeholde ca. 60-80% træ, sammenlignet med en stablet rummeter.

 

Brænde kan bestilles på telefon 59312032

Eller

Køb brænde online i vores internetbutik